Добре дошли в ...
19.07.2024 09:34
Този сайт е посветен на състоянието на околната среда на територията на Община Пловдив. В реално време се проследяват параметрите, определящи качеството на атмосферния въздух, води и нивото на шума. Станциите, определящи качеството на въздуха и водите са част от Националната система за мониторинг на околна среда на територията на Р. България. Станциите, определящи нивото на шума, са част от изградената система за наблюдение нивото на шума в околната среда, собственост на Община Пловдив.
Състояние на атмосферния въздух
Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой са нивата на:
Състояние на повърхностните води
Основните физико-химични показатели, характеризиращи качеството на повърхностните води са:
Нивото на шума в околната среда
Публичен достъп и визуализация на данни за шум в околната среда.
ПОВЕЧЕ ... ПОВЕЧЕ ... ПОВЕЧЕ ...
Как да действаме при атмосферно замърсяване?
Как можем да си помогнем сами, когато нивата на замърсителите във въздуха достигнат алармените стойности и те станат опасни за здравето ни?
Правила за поведение при наводнение?
Осведомете се за риска от наводнения за град Пловдив. Ниво на река Марица по данни на НИМХ.
Акустичното натоварване на гр. Пловдив е преди всичко от автомобилния транспорт в резултат на бурното развитие на моторизацията през последните 10 години и уплътняване на градската площ, на второ място е шума от ж.п. транспорта в определени зони.
ПОВЕЧЕ ... ПОВЕЧЕ ... ПОВЕЧЕ ...