Европейска седмица на мобилността 2019

Големи и малки градове в Европа и света се насърчават да обърнат по-значително внимание на мобилността в техния район, като се регистрират и участват в най-големия форум за събития и дискусии, свързани с алтернативните форми на транспорт в модерния град – „Европейска седмица на мобилността” (ЕСМ). Всички местни органи, които представляват град или община, са поканени да се включат.

Община Пловдив участва активно в кампанията през последните 10 издания, а резултатите от проведените активности и числеността на гражданите, станали част от събитията или до които идеята е достигнала, доказват позитивния ефект на инициативата.

Темата през 2019 година на „Европейската седмица на мобилността“ е „Безопасно ходене и колоездене“. Седмицата се провежда в периода 16-22 септември под мотото „Върви с нас“. В същия период на територията на града се планират събития, които акцентират върху огромната нужда от намаляване на вредните емисии, а следователно и от използването на по-чисти превозни средства. Изграждането на „разумни” мобилни навици и преминаване към еко-горива със сигурност ще доведе до по-добра защита на околната среда и човешкото здраве.

Чрез „Европейската седмица на мобилността“ се поощрява ползването на наличните възможности за споделена мобилност за придвижване в рамките на градовете или за пътуване между различните населени места, градове и предградия. Събитията акцентират върху огромната нужда от намаляване на вредните емисии, а следователно и от по-чисти превозни средства, мобилни навици и горива. Според проучване, проведено от Съвета за транспортни изследвания, транспортният сектор е отговорен за почти една четвърт от емисиите на парникови газове в Европа, главен източник на надгранично ниво на шум и е основната причина за замърсения въздух в градовете.

Кампанията подкрепя и насърчава участието на всички заинтересовани – като свидетелство за желанието на властите и гражданите да подобрят качеството на живот, като ограничат последствията от натоварения трафик, предоставяйки по-добри и екологични възможности за придвижване в градовете.

Европейска седмица на мобилността 2019