Шум

Визуализация и публичен достъп до данни за шум в околната среда от Системата за постоянен мониторинг на шума на гр. Пловдив.