Световен ден на водата (кампания 2013 година)

2013 ВОДА СЪТРУДНИЧЕСТВО

През декември 2010 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации обявена 2013 г. като Международна година на водите за сътрудничество на Организацията на обединените нации. В отражение на тази декларация, Световния ден на водата 2013 г., която ще се проведе на 22 март 2013 г., също ще бъде посветена на сътрудничеството вода. Затова, UN-Water призова ЮНЕСКО да доведе през 2013 г. Организацията на обединените нации за Международна година на Water сътрудничество, по-специално заради уникалната мултидисциплинарен подход на организацията, която съчетава природни и социални науки, образованието, културата и комуникациите. Като се има предвид самото естество на вода, както и напречна и универсален елемент, Международната година на Организацията на обединените нации за водите сътрудничество естествено ще прегърне и се докоснете до всички тези аспекти. Посетете уеб сайта за водите Сътрудничество 2013 >>

 Заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева откри Световния ден на водата в град Пловдив. Инициативата започна малко след 10.00 часа на площад „Стефан Стамболов“ 1. В нея се включиха деца и младежи от различни учебни заведения в града, неправителствени организации, танцови състави и музикални изпълнители, които чрез участието си ще поставят акцент върху нарастващото население на Земята. Тема на тазгодишната Международна кампания е „Водно сътрудничество“.

Организатори на инициативата са Община Пловдив, дирекция „Екология и управление на отпадъците“, дирекция „Спорт и младежки дейности“, Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район към Министерство на околната среда и водите, и ВиК Пловдив.

В празника взеха участие ученици от СОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Душо Хаджидеков“, ОУ „Алеко Константинов“, СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, ГХП „Св.Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Елин Пелин“. Възпитаниците на пловдивските учебни заведения се включиха в хепънинга като изминаха разстоянието от своето училище до площада на центъра организирано и пеша. По този начин те показаха съпричастност към милионите си връстници от цял свят, които са принудени ежедневно да изминават километри до източници на прясна вода.

Докато тече събитието, експерти по водите от Басейнова дирекция и регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда, заедно с ученици от различни градове и училища проведоха мониторинг, за да оценят състоянието на водите на река Марица. Мониторингът се проведе в 4 пункта от поречието на Марица – след гр. Белово, в гр. Пазарджик, гр.Пловдив и в гр.Димитровград. На място бяха измерени 4 физико-химични показатели на водата: температура, съдържание на кислород, активна реакция (рН) и електропроводимост. Присъстващите проследиха резултатите от изследването по важни биологични и физико-химични показатели: водни безгръбначни организми, биологична потребност от кислород, съдържание на азот и фосфор, тежки метали, които показват състоянието на водите в посочените пунктове.

На посетителите беше дадена възможност да оставят послания за „водата“, върху хартиени сини „капки“ вода.