Въпроси и отговори

Статус От Въпрос Отговор Служител
Нов въпрос
Приключен 10.06.2014 09:40
Мария Веселинова Колчева
Във връзка с чистотата на въздуха, какво се прави във връзка с редовното обгазяване на Пловдив от Монди Стамболийски. Почти всяка нощ въздухът в Пловдив е със задушлива неприятна миризма, предизвикваща силно главоболие и гадене. Има ли начин това да спре?! УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЧЕВА, Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, общинските органи и регионалните инспекции по околната среда и водите осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия. Предвид местоположението на емитера, а именно територията на Община Стамболийски, както и факта относно действащите нормативни компетентности, Кмета на Община Пловдив няма правомощия по управление на дейности, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на територията на съседни общини. Общинска администрация Ви благодари за проявената гражданска инициатива. 19.06.2014 17:07
Тестов потребител
Приключен 15.12.2013 12:49
Антония
Има ли ръкводство за потребители? Да, има 15.12.2013 12:52
Антония Стоянова