Европейска седмица на мобилността 2020

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА 2020 В ПЛОВДИВ

Дирекция Екология и управление на отпадъците при община Пловдив направи регистрация за отбелязване на Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) 2020 в качеството си на местен координатор на кампанията. На национално ниво координатор е Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Община Пловдив ежегодно провежда кампанията на Европейската комисия ЕСМ, като се стреми по този начин да насърчи участието на обществеността в използване на алтернативни методи на придвижване в града вместо автомобил. Кампанията предлага перфектната възможност да се стимулират алтернативи за устойчива мобилност пред местните жители, като се обяснят предизвикателствата, пред които е изправена общината. В основата на кампанията „Европейска седмица на мобилността” е заложен принципът за популязиране на множество ползи за околната среда и здравето на хората от използването на различни начини за предвижване. Кампанията насърчава умното предвижване и използването на устойчива мобилност. Ето защо за да се придвижат от едно място до друго гражданите и гостите на града биха могли при желание и възможност да използват изградената велосипедна мрежа, да се разходят пеша или да използват друг вид екологично придвижване на територията на общината. По този начин заинтересованата общественост има възможност пряко да се включи  в установяване на устойчива градска мобилност, водеща до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно – транспортните произшествия и различни здравословните проблеми.

Европейската комисия е определила тазгодишната кампания да се провежда на тема „ЧИСТА МОБИЛНОСТ ЗА ВСИЧКИ“, под мотото „ИЗБЕРИ КАК ДА СЕ ПРИДВИЖВАШ“, като по този начин се цели осъзнаване на екологичните и икономически ползи от интелигентната и устойчива мобилност за хората, бизнеса и обществото.

Община Пловдив участва в кампанията през последните й над 10 издания. Резултатите от проведените активности и числеността на гражданите, станали част от събитията или до които идеята е достигнала, доказват позитивния ефект на инициативата. Това е отлична възможност за местните заинтересовани страни да обединят усилия в насърчаване на търсенето на иновативни решения за намаляване на употребата на автомобили и транспортните емисии в атмосферния въздух. Ето защо и тази година Дирекция ЕУО при община Пловдив призовава: ПЛОВДИВ УЧАСТВА, ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ!

Тематични насоки ЕСМ 2020

 

https://mobilityweek.eu/campaign-resources-for-2020