Как можем да си помогнем сами, когато нивата на замърсителите във въздуха достигнат алармените стойности и те станат опасни за здравето ни?

С информация по този въпрос Дирекция "Екология и управление на отпадъците" Община Пловдив дава насоки от специално разработена от Министерството на здравеопазването "Информация за риска за здравето и предпазните мерки за населението, предизвикани от замърсяването на атмосферния въздух".

1. Необходимо е да се избягва напрегната физическа дейност на открито. Ако е наложителна, се препоръчва да се извършва рано сутрин или късно вечер. Определени замърсители като озон например добиват много високи стойности през обедните и следобедните часове.

2. Трябва да се отменят гимнастически занимания като бягане, футбол, баскетбол или друг спорт на открито и да се заменят с други занимания без състезателен характер или такива в закрити помещения. Престоят вътре в помещенията трябва да продължи до преминаване на епизода на интензивно атмосферно замърсяване, като се затварят плътно прозорците на стаите.

3. Не трябва да се пуши и е необходимо да се избягват помещения, в които пушенето е разрешено.

4. Гражданите трябва да избягват: райони с интензивен трафик, където отпадните газове от транспорта са масивни; контакти с хора с респираторни инфекции; експозиция на аерозоли, прахове и други дразнещи вещества.

5. Препоръчително е да се ограничават дейности, допълнително замърсяващи въздуха като готвене, чистене, упражняване на неподходящо хоби.

6. Болни с исхемична болест на сърцето следва да избягват физически натоварвания на открито в дни с алармени стойности на атмосферните замърсители поради риск от остра миокардна исхемия или инфаркт на миокарда.

7. Пациентите, страдащи от бронхиална астма, е необходимо да се съобразяват с прогнозата – ако тя е за влошаване на замърсяването на въздуха или за продължителен епизод на масивно замърсяване, най-добре е временно да се напусне районът. Пациентите съвместно с личния си лекар следва да съставят специален режим и схема за медикаментозна терапия и оценка на здравното състояние при епизоди на масивно атмосферно замърсяване.