Данни по показател за повърхностни води: Активна реакция рН

р. Марица в гр. Пловдив(ХМС 301)
р. Марица под Пловдив на 1км. от зауств.гр.колект.
р. Сребра - след гр. Раковски
яз. Въча