За най-малките...

С цел повишаване на общественото екологичното съзнание и мотивиране на действия за опазване на околната среда в подрастващите деца, както и в родители и учители, дирекция „Опазване на околната среда“, община Пловдив със съдействието и разрешението на екипа на проект „Устойчиво и достъпно еко-обучение за училища” (RAEST) популяризира екообразователни анимации, изготвени за целите на проекта. Основната идея на проектните дейности е въвеждане на достъпно екологично обучение в съществуващите учебни програми, ангажиране на младите хора в опазването на околната среда и овластяване за устойчива промяна чрез забавно, ориентирано към действие и социално-отговорно учене.

RAEST се изпълнява в рамките на две години - до ноември, 2020 г. Основава се на партньорството на 7 организации от 4 държави (България, Гърция, Турция и Словения), като обединява Лесотехническия университет с 2 основни училища, 2 бизнес организации, център за повишаване квалификацията на учители и аниматор на 3D филми. Координатор на проекта е Лесотехническия университет (София, България), а партньори са: ЕкологияКМ ООД (Брестовица, България), Частно училище “Слънчев лъч” (Пловдив, България), EUFORA CHIOS – Екологични изследвания и услуги (Vouno Chios, Гърция), NURBS Productions – Anastasios Kotsiras (Атина, Гърция), OAED – Европейски консултантски и коучинг услуги (Истанбул, Турция), ЗАМС – Завод Антона Мартина Сломска (Марибор, Словения). Финансиран е от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия.

Повече информация за проекта и за разработените обучителни материали можете да намерите на страницата: https://ecoschooltraining.eu .