Световен ден на водата. Хепънинг 2017 г.

ИНИЦИАТИВИ ЗА ДЕНЯ НА ВОДАТА 2017:

 

Общоградски хепънинг по случай Световния ден на водата - 2017 година


  

Мероприятието се проведе на 22 март 2017 година, като мотото на кампанията беше „Защо хабим водата?“ (Why waste water?), като чрез него се отправят послания за намаляване на количеството отпадъчни води и възможностите за оползотворяването им.
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ организира и проведе хепънинга съвместно с РИОСВ – Пловдив, „ВиК“ ЕООД - Пловдив, община Пловдив, Регионална лаборатория – Пловдив (ИАОС) и неправителствената организация „Зелени Балкани“.

Мероприятието, което вече се превърна в традиционно отбелязване на Деня на водата,  се състоя в красивата Цар-Симеонова градина в град Пловдив („Градската градина“), като в него се включиха около 200 участника и десетки граждани на град Пловдив.

Събитието беше открито на специално изградена за целта сцена от зам.-министъра на околната среда и водите Ренета Колева, а официални гости бяха директорите на БДИБР и на РИОСВ - Пловдив, управителят на „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив, зам. кмета на град Пловдив. Актрактивна водеща обявяваше танцовите и музикални изпълнения на деца от Общински детски център и задаваше любопитни въпроси, свързани с водата и важността от нейното пестене и употреба. Приповдигнатото настроение на всички участници се допълваше от слънчевото време, балоните и множеството посетители, които организирано или случайно се присъединиха към празненството.
 В събитието се включиха ученици от екоклубове от шест пловдивски училища. Те демонстрираха собственоръчно изработени проекти, плакати и инсталации, които оставиха впечатлени участниците в мероприятието. Особен интерес представляваше  огромен макет на пречиствателна станция, изработена от младите еколози.

БДИБР раздаваше информационни материали и разясняваше на присъстващите Плановете за управление на речните басейни и Плановете за управление на риска от наводнения в ИБР, разработени за периода 2016 – 2021 година. Особено впечатляващи бяха „водните“ опити, които демонстрираха от РЛ - Пловдив, а от „Зелени балкани“ успяха за привлекат младите хода с макети на водолюбиви птици и любопитна информация за техните навици и хабитати.

Мероприятие по зарибяване на Гребната база в град Пловдив


                                                                                                                                                                                                                  Експерти от БДИБР се включиха в мероприятие за зарибяване на Гребната база в град Пловдив. Един тон зарибителен материал от азиатски бял толстолоб беше пуснат във водите на Гребната база в града под тепетата. От днес три хиляди рибки повече ще плуват във водите водоема и ще спомагат за пречистване на водите му. Този вид риба се храни с фитопланктона във водата и не позволява влошаване на състоянието й.

Акцията беше ръководена от специалисти-рибовъди, а участвици бяха зам. кмета на града, представители на община Пловдив, на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“.

Инициаторите на мероприятието и пловдивчаните, които се наслаждаваха на слънцето и водата пожелаха на „на добър час"  на новите обитатели на Гребната база и висока оцеляемост.

В Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.) с цел постигане на поставените екологични цели и постигане на доброто състояние на водите има  предвидена мярка за зарибяване с растителноядни видове риба с цел ограничаване процесите на еутрофикация във водните обекти.