Седмица на мобилността

22 септември – Европейски ден без автомобили и Европейска седмица на мобилността-отбелязва се от 1995 г. по решение на Общото събрание на ООН. На този ден, който е част от Седмицата на мобилността, се акцентира на влиянието на различните фактори върху озоновия слой.

 

Ежегодно Община Пловдив участва в Европейската седмица на мобилността (ЕСМ). Пловдив е първият успешно регистриран български град в годишната кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия. Регистрацията бе последвана от подписването на Хартата на ЕСМ, с което бе поставено началото на организацията за честването на кампанията на местно ниво. На територията на Община Пловдив, организацията и координация на дейностите ще се осъществява от Дирекция „Екология и управление на отпадъците”.

 

Информация за кампанията

От въвеждането й през 2002 г., въздействието на ЕСМ постепенно расте, както в България и Европа, така и по целия свят. През 2012 г. 2158 града от 39 страни официално се регистрираха за участие в кампанията. Общо 7717 постоянни мерки са били въведени, сред които най-много мерки фокусирани върху инфраструктура за колоездене и пешеходство, намаляване на трафика, подобряване достъпа до транспорт и повишаване осведомеността относно устойчивото поведение на пътуване.

 

Европейската седмица на мобилността се провежда с цел да се насърчат модели на поведение, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално: да са насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и подобряване на качеството на живот на гражданите.

 

Кампанията продължава от 16 до 22 септември всяка година и окуражава европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт. Всички граждани се приканват да се възползват от други алтернативи на автомобила. Кулминацията на тази седмица е събитието „Град без коли!“, в което всички участващи градове определят няколко района, предназначени само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за целия ден.

 

Логото на тазгодишната седмица на мобилността, „Чист Въздух - Ти си на ход!“ се обръща към гражданите и силата им да опазват въздуха чист чрез техния избор за превоз. Лозунгът набляга на въздействието от транспорта и нашия всекидневен избор върху качеството на въздуха, който дишаме и нашето здраве. Алтернативните  възможности на транспорт могат значително да допринесат за защитата на здравето ни и за насърчаването на по- устойчиво бъдеще за всички нас, защото когато говорим за чист въздух – ние сме на ход!

 

Кампанията ни напомня, че ние всички имаме роля и дори най-малките промени като колоезденето, могат да окажат положително влияние върху качеството на градския въздух, шумовото ниво и променящия се климат. Ходенето пеша и ползването на велосипед, като устойчиви форми на градска мобилност, могат да играят важна роля за насърчаване на физическата активност. Немоторизираното придвижване осигурява редовна активност, която лесно и с минимални разходи може да се включи във всекидневния ни живот.

 

Ключовата цел на високо равнище, заложена в Стратегията „Транспорт 2050” на ЕК за градската мобилност до 2050 г. е в градовете повече да не се движат автомобили, задвижвани с конвенционални горива.

 

Фокусирайки се върху алтернативната мобилност, единадесетото честване на Европейската седмица на мобилността се стреми да подкрепи преминаването към ресурсно-ефективна транспортна система чрез популяризирането на чисти, икономични методи за предвижване, както и такива, които се задвижват единствено с помощта на човека.

 

Като местна власт Община Пловдив чрез дейностите за честването на Европейската седмица на мобилността, освен популяризиране на алтернативната мобилност цели и даде пример на младото поколение за тяхното поведение при придвижването им. 

Очакваме гражданите на Пловдив да подкрепят алтернативната мобилност като активно се включат в призива - да заменят превоза с личния автомобил с ходенето пеша, колоезденето, публичния транспорт или като споделят колата си с още няколко пътника в същата посока.

 

Освен това те могат:

  • Да изберат жилище, което се намира в близост до мрежата на публичния транспорт и работното място.
  • Да изберат най-близкото училище за децата си и да участват в училищните инициативи, свързани с ходенето пеша до училище или с колело.
  • Да научат децата си как да използват публичния транспорт и да им помогнат с графика на превозните средства.
  • Когато се налага да използват автомобилите си, да шофират възможно най-спокойно, за да могат да намалят емисиите, винаги да спазват ограниченията на скоростта и да поддържат автомобилите си в изправност.

 

Нека всички заедно подкрепим идеята и бъдем в града без колата си поне за един ден!