Участвай с нас

През 2019 г. експерти от дирекция „Опазване на околната среда“ оказаха съдействие на студент – дипломант от ПУ „Паисий Хилендарски “ при оформяне на анкетна карта свързана с проучване на тема: Мнението на жители на град Пловдив относно качеството на въздуха в града.

Дипломна работа е по Магистърска програма „Екология, управление и контрол на околната среда“ с Научен ръководител: гл. ас. д-р Славея Петрова и дипломант Деница Валериева Илиева на тема: Анализ на нагласите и моделите на поведение на гражданите по отношение на качеството на атмосферния въздух в град Пловдив.

Отговорите от Анкетната карта бяха изключително разнообразни. Със писменото съгласие на Научния ръководител, гл. ас. д-р Славея Петрова предоставяме достъп на заинтерисованата общественост.

 

Анализ на нагласите и моделите на поведение на гражданите по отношение на качеството на атмосферния въздух в град Пловдив