Европейска седмица на мобилността 2019

Големи и малки градове в Европа и света се насърчават да обърнат по-значително внимание на мобилността в техния район, като се регистрират и участват в най-големия форум за събития и дискусии, свързани с алтернативните форми на транспорт в модерния град – „Европейска седмица на мобилността” (ЕСМ). Всички местни органи, които представляват град или община, са поканени да се включат.

Община Пловдив участва активно в кампанията през последните 10 издания, а резултатите от проведените активности и числеността на гражданите, станали част от събитията или до които идеята е достигнала, доказват позитивния ефект на инициативата.

Темата през 2019 година на „Европейската седмица на мобилността“ е „Безопасно ходене и колоездене“. Седмицата се провежда в периода 16-22 септември под мотото „Върви с нас“. В същия период на територията на града се планират събития, които акцентират върху огромната нужда от намаляване на вредните емисии, а следователно и от използването на по-чисти превозни средства. Изграждането на „разумни” мобилни навици и преминаване към еко-горива със сигурност ще доведе до по-добра защита на околната среда и човешкото здраве.

Чрез „Европейската седмица на мобилността“ се поощрява ползването на наличните възможности за споделена мобилност за придвижване в рамките на градовете или за пътуване между различните населени места, градове и предградия. Събитията акцентират върху огромната нужда от намаляване на вредните емисии, а следователно и от по-чисти превозни средства, мобилни навици и горива. Според проучване, проведено от Съвета за транспортни изследвания, транспортният сектор е отговорен за почти една четвърт от емисиите на парникови газове в Европа, главен източник на надгранично ниво на шум и е основната причина за замърсения въздух в градовете.

Кампанията подкрепя и насърчава участието на всички заинтересовани – като свидетелство за желанието на властите и гражданите да подобрят качеството на живот, като ограничат последствията от натоварения трафик, предоставяйки по-добри и екологични възможности за придвижване в градовете.

                     Мероприятия в град Пловдив през Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2019

В тазгодишното издание на Европейската седмица на мобилността на територията на Община Пловдив се проведоха повече от 40 инициативи. Открити уроци с презентация и дискусии по темите за устойчивата градска мобилност бяха изнесени от експерти на дирекция „Екология и управление на отпадъците“ при Община Пловдив с повече от 150 петокласника, обучаващи се в 4 училища на район Южен.

Дни на отворените врати под формата на кратки лекции и демонстрации се проведоха в Центъра за управление на трафика в гр. Пловдив и автоматичен Пункта за мониторинг качеството на атмосферния въздух – Каменица. Двата обекта бяха посетени от над 200 ученика и техни учители.

В рамките на ЕСМ 2019г. беше инициирано поставянето на 15 нови паркостойки за велосипеди на оживени места, с достъп до веломрежата на града. Целта е намаляване нивата на фини прахови частици и азотни оксиди в атмосферния въздух, на шума и вибрациите, както и популяризиране и стимулиране на велосипедното придвижване в града за осигуряване на комфорт на гражданите в натоварени от транспорта зони на града.

Във всички райони на града се проведоха образователни дейности, открити занимания по безопасност на движение, спортни и занимателни активности в клас. Хиляди ученици, учителите им и родители станаха част от мащабната инициатива за популяризиране и прилагане на „разумна“ градска мобилност. Общо включилите се в организираните в районите дейности преки участници са над 1000.

Кулминацията на седмицата бе 22 септември- Денят без автомобили, по време на който в южната зона на булевард „Марица“ (в участъка от кръговото кръстовище на Водната палата до кръстовището с бул. „Източен“ и бул. „Шести септември“), бе затворена за движение на автомобили и отворена за хората за 10 часа (от 8 до 18 часа). В Деня без автомобили, който съвпада с Деня на отворените улици. Община Пловдив и сдружение БГ Бъди активен организираха програма с повече от 40 различни дейности, като: демонстрации на различни модели велосипеди, масажи и “тихи” игри, театър, информационни щандове, видео прожекции, танци, фитнес тренировки и др. Целта на събитието бе за един ден, автомобилите да отстъпят място на хората и да се преоткрие удовлетворението от свободното придвижване в сърцето на града. Преки участници в Денят без автомобили станаха стотици деца и възрастни. Събитието е пилотна инициатива, която залага на партньорство между публичния сектор, неправителствени организации и частния сектор, отбелязана с успех и силен интерес от заинтересованите страни.