Европейска седмица на мобилността 2016

Големи и малки градове в Европа и света се насърчават да обърнат по-значително внимание на мобилността в техния район, като се регистрират и участват в най-големия форум за събития и дискусии, свързани с алтернативните форми на транспорт в модерния град – „Европейска седмица на мобилността” (ЕСМ). Всички местни органи, които представляват град или община, са поканени да се включат.

Европейска седмица на мобилността (16– 22 септември) 2016 г. е  под мотото „Умно” придвижване. Силна икономика.,  и ще стартира под егидата на кмета на Пловдив – инж. Иван Тотев. Съобразно обявената тема на фокус през 2016 г. се цели осъзнаване на екологичните и икономически ползи от интелигентната и устойчива мобилност за хората, бизнеса и обществото.

Прехода от лични автомобили към екологосъобразни методи на придвижване в градска среда, е основния принцип, който европейската кампания следва. Събитието акцентира върху предотвратяване изменението на климата, опазване чистотата на атмосферния въздух и подобряване на акустичната обстановка в града.

Инициативата призовава хората да изберат при всяка възможност алтернативни начини на придвижване, което означава да оставят автомобилите си в гаражите и да пътуват с градския транспорт, скутери, мотопеди, велосипеди или пеша. Добър вариант е и съседското обединяване и използване на един автомобил от повече хора, както и корпоративната мобилност – организирано придвижване на служителите на фирми към работното им място.

В отбелязването на Европейската седмица на мобилността 2016 г. Община Пловдив  ще е в партньорство с РИОСВ Пловдив, Регионална лаборатория Пловдив към Изпълнителна агенция по околна среда, КАТ Пловдив, Макском ЕООД, Хебрус Бус ООД и др.

В честването на седмицата  ще се включат кметовете на всички районни администрации, като организират различни дейности съобразно темата на кампанията. 

Община Пловдив е участвала в кампанията в последните й 5 издания, а резултатите от проведените активности и числеността на гражданите, станали част от събитията или до които идеята е достигнала, доказват позитивния ефект на инициативата.

Това е най-мащабната акция в национален план по отношение на засегнатата територия.

ПРОГРАМА ЕСМ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

НАРЪЧНИК НА ВЕЛОСИПЕДИСТА